Tên cảng biển Quốc gia
XANSHI CHINA
XI NING CHINA
XIAMEN CHINA
XIAN CHINA
XIANGSHAN CHINA
XIANGZHOU CHINA
XIANYANG CHINA
XIAOGAN CHINA
XIAOLAN CHINA
XIAOSHAN CHINA
XIN FENG CHINA
XIN HUI CHINA
XINCHANG CHINA
XINFENG CHINA
XING LIN CHINA
XING TAI CHINA
XINING CHINA
XINTANG CHINA
XINYOU CHINA
XIUHUI CHINA
XUZHOU CHINA
XINGANG (XGG) CHINA